فلسفه اخلاق با رویکرد تربیتی

فلسفه اخلاق با رویکرد تربیتی

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ ریال۹۵,۰۰۰ ریال
اهمیت ارائه فلسفه اخلاق در دانشگاه‏ها را می‏توان در گرایش روزافزون دانشجویان به مسائل عقلی جستجو کرد. هر چند مسایل این علم به لحاظ تاریخی متاخر از علم اخلاق است، ولی به لحاظ رتبی می‏توان آن را مقدم بر علم اخلاق دانست؛ چراکه از آن به عنوان زربنای علم اخلاق یاد کرده‏اند.
این علم که در فرهنگ اسلامی به صورت پراکنده در منابع فلسفی، اخلاقی، کلامی و علم اصول مطرح بوده است اکنون بر اساس ضرورت‏های موجود درخور توجه بیشتر است و می‏بایست به آن توجه مستقل و جامعی داشت. از ویژگی‏های جامعه امروز، گرایش به تبیین عقلی موضوعات و مسائل اخلاقی است که موجب شده پژوهش‏های اخلاقی به این سمت و سو سامان یابد؛ بر این اساس پرداختن به مسائل عقلی در اخلاق به ویژه مبتنی بر آموزه‏های دین اسلام می‏تواند به طرح دیدگاه‏های اسلام در حوزه مسائل عقلانی اخلاق بیانجامد و راه حل ارائه شده توسط اسلام را به معماهای طرح شده در حوزه فلسفه اخلاق بیان کند.
کتاب "فلسفه اخلاق با رویکرد تربیتی" درصدد تبیین ساده مهم‏ترین مسائل مطرح در حوزه فلسفه اخلاق است و با استفاده از دیدگاه‏های اندیشمندان مسلمان به ارائه دورنمایی از مهم‏ترین مباحث این حوزه به ویژه با تاکید بر دفاع از آموزه‏های اخلاق اسلامی در مقابل مکاتب اخلاقی غرب پرداخته است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
Fateme Baghery
قشنگ
بدون نام
عالی بود