انقلاب اسلامی ماهیت، زمینه ها و پیامدها

انقلاب اسلامی ماهیت، زمینه ها و پیامدها

قیمت : ۱۸۵,۰۰۰ ریال۱۷۵,۷۵۰ ریال
کتاب حاضر در سه بخش تنظیم شده است. در بخش نخست نویسنده کوشیده استرهیافتی تئوریک از انقلاب با توجه به نظریه های انقلاب ارائه نماید. سپس در بخش دوم کوشیده است با تطبیق رویکرد نظری بر ساحت عینی تحلیلی از روند شکل گیری پس از انقلاب ارایه نماید و در بخش سوم پاره ای از مباحث مرتبط با انقلاب و سایر انقلاب ها را عرضه کند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.