حدیث پیمانه: پژوهشی در انقلاب اسلامی

حدیث پیمانه: پژوهشی در انقلاب اسلامی

قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ ریال۳۸۰,۰۰۰ ریال
حرکت سیاسی تشیع، واقعیت اجتماعی تشیع از صفویه تا قاجاریه، جریان شناسی ماسونی ها، نیروهای اجتماعی ایران در تاریخ بیست ساله پهلوی اول، نیروهای اجتماعی و مذهبی ایران از سال 1320 تا 1332 و از 1332 تا 1342 و همچنین 1342 تا 1357، ویژگی روشنفکری در ایران، تاریخچه حرکت های نوگرایانه دینی درایران، جریان های روشنفکری در ایران، انقلاب اسلامی و استکبار جهانی، انقلاب اسبامی و نیروی روشنفکری و انقلاب اسلامی و نیروهای مذهبی و... از جمله موضوعاتی هستند که نویسنده کتاب به تحلیل و تبیین آنها پرداخته است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
صادق محمدی
هر کتابی نواقص خاص خودشو داره لیکن در مجموع خوب بود