جرعه هایی از زلال معنویت: شرح مختصر زیارت امین الله

جرعه هایی از زلال معنویت: شرح مختصر زیارت امین الله

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب جرعه هایی از زلال معنویت نوشته جنا آقای سید یدالله یزدان پناه است. این کتاب به تفسیری کوتاه از زیارت امین الله می پردازد.
پیشگفتار مولف:
اثر پیش رو براساس دغدغه ای شکل گرفته که سالیان متمادی در پی عطش و طلب به وجود آمده در جامعه و احساس نیاز عمومی به سلوک در ذهن حقیر نقش بسته بود. شرح ماجرا طولانی است؛ اما بیان مختصر مسئله این است که عرفان اسلامی برآمده از کتاب و سنت، در و گوهرهای فراوان و بسیار ذی قیمتی در خود دارد که می تواند همۀ سطوح از سالکان و همۀ مراتب انسان های تشنه را سیراب کند و حتی نهایت و غایت قصوای طریق الی الله را باید تنها در این میراث جست و جو کرد. میراث عرفان اسلامی بسیاری از حقایق طریقت و حقیقت را با عمق و تفصیل، مطرح کرده است که در نوع خود بی نظیر است و حتی نکاتی رابرای عموم مردم در طول تاریخ پیشنهاد داده و راه را برای آ نها باز کرده است. امروزه در برهوت مادیت، ازسویی به برکت انقلاب اسلامی، شوق و عطش
نسب تبه معنویت، در عموم مردم و جوانان مشاهده می شود؛ ازسوی دیگر اشتغالات ضروری در صحنۀ جامعه (که نباید بر زمین بماند)، به همگان این امکان را نمی دهد که به طور اختصاصی و فنی به این امور بپردازند. و از سوی سوم، به دلیل فطرت معنوی در انسان، را ه های سلوک همگانی برای عموم مردم در شریعت آمده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
حافظ کرمانی
کتاب بسیار عالی و با قلم نویسنده‌ای عارف