کتاب منظومه جهاد مجموعه ای از سخنرانی های آقای سیدمحمدحسین راجی بر منابر شهرهای تبریز، رشت، شیراز، حرم مطهر امام رضا (ع)، هیئت رایه الشهدا (طلاب و دانشجویان مشهد)، مسجد امام رضا(ع) دانشگاه فردوسی مشهد، اردوهای جهادی و... است، که به مطالبی در باب جهاد اشاره دارد. از جمله ابعاد مختلف جهاد مانند: جهاد نظامی، جهاد سیاسی، جهاد اقتصادی، جهاد فکری و تبیینی، جهاد خانوادگی، جهاد هنری، جهاد فرهنگی، جهاد علمی، جهاد اخلاقی، جهاد اجتماعی و همچنین به اموری که لازمه ی جهاد و یا مانع جهاد است، می پردازد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
محمد سلیمانی
خیلی خوب