زبان مشکلات: مروری دوباره به دنیایی که در تکاپوی آن هستیم

زبان مشکلات: مروری دوباره به دنیایی که در تکاپوی آن هستیم

قیمت : ۱۳۲,۰۰۰ ریال
در حالی که مشکلات دنیا در نگاه عده‌ ای یک‌ نواخت و متناظر جلوه می‌ کنند، اما از منظر قرآنی عالم مشکلات، عالم پیچیده‌ ای است که اغراض گوناگونی را در قبال تربیت انسان عصارۀ خلقت پیگیری می‌ کند.
مشکلاتی که ما همه روزه با آن‌ ها مواجه هستیم، برخی را باید زیر بار رفت؛ برخی را باید پس زد؛ و برخی را باید به استقبالشان رفت. برخی، مشکلات گذرا هستند و برخی ماندگار. برخی از آن‌ ها برای ما پیامی دارند و اگر به ندایشان گوش ندهیم فریادشان شدید تر می‌ شود؛ برخی در دنیای خصوصی با ما سر سخن دارند و برخی در سطح عمومی و بستری فراگیرتر. برخی مشکلات هدیه خدا و برخی آزمون خدا و برخی چوب تنبیه خدایند؛ و هرچه که هست به هر حال همۀ این مشکلات برای انسان با خدا، خیر است و عاقبت خوشی از آن انتظار می‌ رود.

در این بین عکس‌العمل های غلط اما زیاد است که به زحمت بیشتر منجر می‌ شود و مشکل را برطرف نمی‌ کند که هیچ! مشکل را دوچندان هم می‌ کند. گاهی حتی عامل مشکل را درمان مشکل قلمداد می‌ کنند و می‌ شود آنچه که نباید بشود.

به هر حال با ذره‌ بینی که خدا دستمان داده، اگر دنیا را ورانداز کنیم، برخورد دوستانه‌ تری با مشکلات پیدا می‌ کنیم.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.