ناگفته های صورتی: روایت ظلم تاریخی به زنان

ناگفته های صورتی: روایت ظلم تاریخی به زنان

قیمت : ۸۰۰,۰۰۰ ریال
مسئله زن همواره یکی از مهمترین مسائل چالش برانگیز در کشورهای مختلف از جمله ایران بوده است و تاکنون پژوهش‌های مختلف و متنوعی در این‌باره توسط اندیشمندان انجام شده است. اما در بررسی این موضوع، یکی از ابعادی که معمولا از آن غفلت شده بررسی ظلم به زن در طول تاریخ و توجه به منطق استعمارگران در استفاده ابزاری از زنان است؛ لذا ضرورت دارد مطالعات تفصیلی پیرامون «ابعاد منطق استعماری غرب در مسئله زن» انجام شود تا شیوه‌ها و روش‌های استعمار برای دستیابی به منافع خود از طریق سوء استفاده از این مسائل احصا شده و مصادیق آن در طول تاریخ استخراج گردد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.