جهاد فرهنگی، چیستی فرهنگ و چگونگی به بارنشاندن کار فرهنگی

جهاد فرهنگی، چیستی فرهنگ و چگونگی به بارنشاندن کار فرهنگی

قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب جهاد فرهنگی نوشته جناب آقای ابراهیم کلانتری می‌کوشد ابتدا نگاهی ژرف به ماهیت فرهنگ و مختصات آن داشته باشد و سپس نوع تقابلی که میان فرهنگ غربی و فرهنگ ایرانی اسلامی برقرار است و همچنین زیرساخت‌های گوناگون مرتبط با این حوزه را ارائه دهد. آنگاه با رویکردی عملیاتی، به بررسی چگونگی به‌بار نشاندن فعالیت‌ها و تلاش‌های فرهنگی موثر بپردازد و به این ترتیب، سربازان و جهادگران این عرصۀ خطیر را در جهاد مقدس فرهنگی یاری کند، به‌ویژه گروه‌ها، تشکل‌ها و مراکز جهادی و مردمی خودجوش و تکلیف‌مدار.

مطالب اصلی این کتاب در دو بخش تنظیم و عرضه می‌شوند:
بخش اول درنگی است بر چیستی فرهنگ، تعاریف، اهمیت، مختصات، ارکان و دیگر مباحث نظری مربوط به فرهنگ.
بخش دوم نیز ترسیمی است از چگونگی به‌نتیجه رساندن کار فرهنگی خوب و مومنانه، متناسب با مقتضیات و نیازهای این عصر.
بخش دوم این کتاب از آن جهت مهم‌تر از بخش اول است که به‌نوعی درصدد طراحی و عرضۀ یک نقشۀ عملیاتی در حوزۀ کار فرهنگی برمی‌آید و این همان خلا و نیازی است که کمتر به شناسایی و رفع نواقص آن پرداخته شده‌است. به همین خاطر است که بسیاری از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی‌ای که خالصانه نیز انجام می‌شوند، آن‌چنان که باید، موثر واقع نمی‌شوند و حتی بعضا تاثیر منفی نیز برجای می‌گذارند. اما بخش اول نیز به این دلیل مورد توجه قرار گرفته‌است که می‌تواند به‌مثابۀ چهارچوبی نظری برای بخش دوم به‌شمار آید و نگارنده و خواننده را به تفاهمی دربارۀ فرهنگ، جایگاه آن در حیات مادی و معنوی انسان و چرایی اهمیت کار فرهنگی در این عصر برساند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.