آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ ریال
توجه به اخلاق و اهمیت آن در زیست آدمی از نگاه دین مبین اسلام بر هیچ کس پوشیده نیست. این اهمیت تا بدان جاست که خدای متعال در قرآن کریم اساسا پیامبر(ص) را به داشتن «خلق عظیم » تحسین می کند و پس از قسم های موکد، رستگاری انسان را در گرو تزکیۀ نفس می داند. در این میان، دانش اخلاق اسلامی که برآمده از متن معارف وحیانی و ماثورات معصومین (ع) است دارای ظرفیتی بزرگ و درخور برای توصیف، تبیین و ارائۀ راهکارهای اخلاقی است و از آنجا که امروزه دایرۀ پژوهش های اخلاقی وسعت بسیاری یافته و از اخلاق فردی یا بندگی پا را فراتر گذاشته، سایر حوزه ها، همچون اخلاق اجتماعی، اخلاق محیط زیست، اخلاق مربوط به حرفه ها، فناوری و صنعت، پزشکی و امثال آن را دربر
می گیرد، بایسته و شایسته است که محققان و استادان اخلاق اسلامی به موضوعاتی از این دست از منظر اخلاق اسلامی بپردازند و با استنطاق از منابع دینی، گوهرهای گران بهایی را در جهت رشد اخلاقی جوامع انسانی اصطیاد کنند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
میلاد فتحی
مفید و کاربردی