کتاب گروگانگرفتگی اثر جناب آقای نوید ظریف کریمی است که توسط انتشارات نشر معارف به چاپ رسیده است.
کتاب پیش رو با بیانی داستانی به شرح واقعه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط جوانان و دانشجویان با غیرت ایرانی پرداخته است.

مسعود لحظه ای مکث کرد و سبیل هایش را محکم تر جوید. سپس انگشت اشاره اش را بالا آورد، انگار که بخواهد حرفش را با آن در سر نریمان فرو کند و گفت: «تلافی شو سرتون درمی آرم! »
بعد اطراف را با دقت بیشتری نگاه کرد. چشم ها به او بود. نگاه ها برایش معنا داشتند. نگاه ها بار داشتند و حس خوبی به او نمی دادند. نگاه خلق حاضر سنگین تر از آن بود که در او حس یک قهرمان یا منجی را بسازد، همان چیزی که سال ها بخش مهمی از رویاهایش بود، همان رویایی که با پیروزی انقلاب، بیش از پیش محو و بی رنگ رو شده بود. نزدیک ترین نگاه اما نریمان بود که هنوز خیره به مسعود مانده بود. کم کم سنگینی نگاه خلق داشت اذیتش می کرد. سرخ شده بود. دیگر همه متوجه تلاش و تقلایش شده بودند. چند نفری هو کردند. مسعود هنوز برای رفتن مقاومت می کرد. موسی یک آن
دست مسعود را کشید و او هم مجبور شد راه بیفتد. سروصدا بلند شد. مردم و دانشجویان دیدند که دو تن از رهبران سازمان مجاهدین، با شانه هایی افتاده، در پیاده روی طالقانی از سفارت آمریکا دور می شوند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.