کتاب رد پای یک جاذبه نوشته دکتر سید محمد بهشتی است که به بررسی جریان میل جنسی و ارتباط آن با امیال دیگر می‌پردازد؛ جریانی که آن قدر توان‌مند است که قادر به ساخت دو جامعه‌ی گوناگون شده، به‌واسطه‌ی آن، دو تمدن متفاوت از یک‌دیگر شکل گرفته و هریک در جهت مخالف یک‌دیگر با محوریت نوع برخورد با این میل و تنظیم مجموع امیال به‌سوی اهداف خود در حرکت‌اند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.