تمثیلات رهبری: تمثیلات زیبا در بیانات رهبر معظم انقلاب

تمثیلات رهبری: تمثیلات زیبا در بیانات رهبر معظم انقلاب

قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ ریال
تا کنون امثال بزرگان ادبیات و سخنوران در آثار بیانی و نوشتاری خود به عنوان مجموعه های جداگانه به چاپ رسیده است که برخی از آن ها همچون «تمثیلات تفسیر نور » محسن قرائتی، و «تمثیلات » آیت الله حائری در دسترس قرار دارد. و اینک کتاب «تمثیلات مقام معظم رهبری » پیش روی شماست؛ فقیه عالی قدر و خطیب بی بدیلی که در بیشتر سخنان شان، از تمثیلات و تشبیهات بلیغ استفاده می کنند. استماع سخنان حضرت آیت الله خامنه ای و یا خواندن آن ها در جراید، نشریات و کتاب ها، نشان می دهد که معظم له متناسب با نوع و جنس مخاطب، و نیز موضوع سخن، از مثل های تبلیغی - تبیینی مترادف با تشبیه در معنای عام و خاص خود بهره برده و گاه به مثل های تاریخی نیز استناد کرده اند که با توجه به این، به نظر می رسد تمثیل های آن عظیم الشان
در سخنان خود معطوف به تاریخ نیز بوده است؛
کتاب پیش رو به کوشش وحیده فرحی و مهرداد خالقی گرد آوری و در پنج بخش مجزا ارائه شده است.
بر این اساس در بخش اول، دو فصل «نبوت و رسالت پیامبران » و «امامت و ولایت » در ذیل عنوان بخش «اوصاف و ارکان اسلام در تمثیل » قرار داده شد.
بخش دوم این کتاب، به تمثیلات «علمی - فرهنگی » اختصاص یافت که مجموع سخنان معظم له در این بخش، ذیل چهار فصل: «تعلیم و تعلم »، «عقیده و اندیشه » ،« فرهنگ » و «فرهنگ صداوسیما » گنجانده شد. با مطالعۀ این فصول چنین به دست می آید که رهبر انقلاب علم را زبان حق دانسته و در منطق فراگیری آن، را هکارهایی ارائه کرده اند

«طاعت و عبودیت» «امر به معروف و ترک گناه» «هم گام با قرآن» ، «اخلاق در خانواده »، «زهد و تقوا»، «جنگ و شهادت » و «ویژگی های انسان » از جمله مباحثی اند که در ذیل بخش سوم با عنوان «تمثیلات عبادی و اخلاقی » بیان شده و هر کدام با در نظر داشتن مناسبت و مخاطب خاص با تمسک به مثل های عامه پسند بیان شده اند.
سخنان مقام معظم رهبری در بخش چهارم با عنوان تمثیلات «سیاسی - اجتماعی » درس آموز، بلیغ و رساست. مطالب این بخش، امروزه می تواند گره گشای بسیاری از گره های ایجادشده توسط دشمن باشد.
بخش پنجم سخنان ایشان، یعنی «تمثیلات اقتصادی »، در سه فصل «نوع نگرش بر کار و کارسازی» « فرهنگ دخل و خرج » و «سلطۀ اقتصادی » تنظیم شده است. معظم له سرعت و دقت در کار را به منزلۀ آب گوارا در چلۀ تابستان می دانند که ضرورت وجودی آن برای رفع تشنگی، صدچندان است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.