کتاب حاضر برگرفته از نکاتی است که در ابتدای سخنرانی هایی در ماه های مبارک رمضان توسط استاد عابدینی به عنوان نکته هایی در آداب انس با قرآن کریم بیان شده است که برای استفادۀ عموم و در مقام اختصار و اجمال بود. در اینجا هم سعی شده است که به همان صورت باقی بماند و البته در بعضی از نکات به جهت ضرورت، اضافاتی صورت گرفته و همچنین نکات جدیدی اضافه شده است.
سال گذشته نسخۀ مختصرتری از همین مباحث توسط هستۀ منظومه فکری علامه طباطبایی(رح) مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) به صورت الکترونیکی به نام کتابچۀ «رفیق روزهای بندگی » به مناسبت سی روز ماه مبارک رمضان در سی نکته در فضای مجازی منتشر شد که همچنان می تواند برای استفاده مناسب باشد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.