سیر مطالعات اسلامی در غرب : از وحدت ایدیولوژیک تا کثرت مکاتب

سیر مطالعات اسلامی در غرب : از وحدت ایدیولوژیک تا کثرت مکاتب

قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعریف کلید واژه ها با اینکه عمدتا از روش های نوین پژوهشی به حساب می آید، اما در میراث اسلامی سابقه داشته و در بسیاری از کتب و رساله های مصنفان و متفکران مسلمان، تعریف موضوع های اصلی و مرتبط،سرآغاز و پیشانی اثر به حساب می آمده و تعریف به حد یا به رسم یا غیر این ها که در علم منطق مشهور است، همواره از مباحث مهم مورد توجه بوده است.
در این اثر «عنوان مطالعات اسلامی» به معنای کلیه فعالیت هایی است که غرب از آغاز تاکنون به منظور آشنایی با اسلام و جهان اسلام انجام داده است. با اینکه در این حوزه ، شرق شناسان شرقی مثل ژاپنی ها هم حضور فعال داشته اند ،اما در این پژوهش عمدتا به شرق شناسان اروپایی و آمریکایی توجه شده و توجه به مکتب یهودی-صهیونیستی هم از این منظر بوده که خاستگاه اصلی آن ها پیش از شکل گیری دولت صهیونیستی در حوزه های متنوع اروپایی پراکنده بوده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.