معرفی کتاب:
«لنده ی قناری» نزدیک به 50 سال قبل نوشته شده است، اما گلابدره ای هیچ گاه نتوانست آن را به صورت یک جا چاپ کند. این اثر در دوره قبل از انقلاب توقیف بود با این حال مولف فصل دوم این کتاب را در سال 1352 در مجموعه «اباذر نجار» به چاپ رسانده بود.

این اثر در رابطه با انقلاب فرمایشی شاه و مردم یا همان انقلاب سفید شاه است. گلابدره ای در این اثر این انقلاب را به تمسخر گرفته است. داستان وضعیت فلاکت بار معیشت روستاییان مخصوصا اهالی مناطق شمالی کشور را روایت می کند. حکایت یک روستایی که با قطع درختان و سوزاندن آن ها و تبدیل شان به زغال زندگی می گذراند و در این بین عده ای از درباریان برای تفریح به جنگل می آیند. این داستان درباره استثمار مردم توسط عوامل رژیم است. این قصه مطابق میل رژیم شاه نبود به همین خاطر توقیف شد، اما گلابدره ای با رندی خاص خود و ارتباطاتی که داشت در سال 52 قسمتی از آن را در مجموعه «اباذر نجار» به چاپ رساند.

بعد از انقلاب نیز گلابدره ای به خاطر طوفانی که در زندگی شخصی اش ایجاد شده بود نتوانست به همه آثاری که نوشت سروسامان بدهد؛ به همین خاطر چاپ این کتاب مغفول مانده بود تا این که به تازگی و برای اولین بار از سوی نشر معارف وابسته به نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به چاپ رسیده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.