«استعمار کهنه، استعمار نظامی است؛ استعمار نو چه استعماری است؟ استعمار یعنی تعطیل فکر. نه به آن معنا که اجازه ندهد شما فکر کنید، بلکه به آن معنا که فرصت ندهد شما فکر کنید؛ آن‌هم نه به این صورت که اگر فکر کردید شما را بزند؛ نه، بلکه اجازه ندهد نیازها، شما را به فکر وادارد. می‌خواهد به ‌مجرد اینکه نیازی پیدا کنید، از شما رفع نیاز کند؛ این یعنی تعطیلی فکر... استعمار به همین روش جلوی تفکر را می گیرد. استعمار می‌خواهد اصلا تو «نیازی» به فکر نداشته باشی...»
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
مرواری اردونی
کتاب خوب و مفیدی است
مهدی بخشی
مطالبی که در این کتاب میخوانیم مربوط به تفکر، نتایج تفکر، آثای فکر نکردن، علل فکر نکردن، چگونی تقویت تفکر و ... هست.
بسیار عالی و ارزشمند
نجمه جعفری
عالی
محمد حسین رعنایی پور


❤❤❤❤
بدون نام
یه لحظه تفکر میتونه زندگی انسان عوض کنه.حتما مطالعه شود.
محمد سلیمانی
عالی