معرفی کوتاه:
کتاب حاضر از پنج فصل تشکیل شده است: فصل اول: با کلیات شامل چیستی دین، چیستی فناوری، نسبت فناوری با علوم تجربی، پیش‌فرض‌های فناوری و آثار و لوازم فناوری؛ فصل دوم با عنوان «موضع دین درباره فناوری»،‌ به این سوال پاسخ می‌دهد که دین کدام‌یک از پیش‌فرض‌های فلسفی، اخلاقی و روانی فناوری را می‌پسندد یا طرد می‌کند؟ همچنین تاثیر دین بر آثار و لوازم فناوری چیست؟ در فصل سوم با تاثیر فناوری بر دین آشنا می‌شویم که شامل تاثیر فناوری بر معرفت دینی و رفتار جامعه دینی است؛ در فصل چهارم به بررسی و نقد آرای دیگران پرداخته می‌شود؛ در فصل پنجم یا نتیجه‌گیری، به این موارد توجه شده است: رابطه دین و فناوری در دوره‌های تاریخی (ادبیات موضوع)، شیوه‌های جلوگیری از تکوین تکنولوژی‌های مضر به جوامع اسلامی و محیط زیست، روش‌های حاکم شدن جهان‌بینی اسلامی بر برنامه‌ریزی‌های تکنولوژیک، و فناوری اسلامی.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.