چرا باهوش ها پولدار نمی شوند؟

چرا باهوش ها پولدار نمی شوند؟

قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ ریال
این سوال همواره مطرح بوده که چرا کسانی که ما آن ها را نخبه و باهوش و آدم های خوب و توانمندی می دانیم، بعضا در کسب پول و ارتقاء اجتماعی اینقدر با مشکل مواجه هستند؟ ما می خواهیم به این موضوع جالب بپردازیم. چرا باید اینگونه باشد؟ چرا آگاهی، مطالعه زیاد، استعداد و هوش بالاتر لزوما به نتایج مالی خوب و موقعیت اجتماعی بالا منجر نمی شود؟ چرا بعضی از آنها از نظر مالی رشد نمی کنند و چرا بسیاری از افراد عادی با استعداد متوسط و سطح مطالعه پایین که آموزش خاصی هم ندیده اند موفقیت بیشتری بدست می آورند؟ دراین کتاب دلایلی را ذکر خواهیم کرد تا بدانیم که هوش و استعداد، گاهی می تواند اثر منفی و عکس در کسب درآمد و رسیدن به موقعیت های اجتماعی بالا داشته باشد و اوضاع آنقدرها هم که باهوش ها فکر می کنند به نفع آن ها نیست! سپس به ارائه راه هایی می پردازیم که به ما کمک می کند تا نه تنها مشکلات ناشی از هوش زیاد را رفع کنیم، بلکه از جنبه های مثبت آن نیز برخوردار شویم.
مرتبط با این کتاب