مدیریت پول در کانادا و امریکا

مدیریت پول در کانادا و امریکا

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ ریال
اساس سلامت مالی هر خانواده ای ریشه در تعادل بین دارائی ها و بدهی ها (یا تعهدات) دارد. اولین گام در کنترل سرنوشت مالی شما محاسبۀ ارزش خالص ثروت خانواده تان می باشد. برای این منظور ماشین حساب خود را در آورده و از دستورالعمل ذیل پیروی کنید.
بدهی های مالی -دارائی های مالی= ارزش خالص
طبیعتا شما برای جمع آوری ثروت و دارائی های خود از دلایل قوی برخوردار بوده اید و منافع خاصی را مدنظر داشته اید. اما هر قدر هم که منصف و واقع بین باشید باز هم در محاسبه مجموع ارزش دارائی های خود دچار انحراف و زیاده روی خواهید شد. لذا برای منظور فوق نیاز به یک نظریه کارشناسی خواهید داشت.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.