راهنمای کامل متون روانشناسی (1) به زبان خارجه

راهنمای کامل متون روانشناسی (1) به زبان خارجه

قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ ریال
کتابی که پیش رو دارید، راهنمای کامل متون روانشناسی 1 به زبان خارجه مترجم جناب آقای نوراله خلیل زاده می باشد که به منظور تسهیل در یادگیری دانش پژوهان گرامی تدوین گردیده است.
امید آن می رود که کتاب حاضر بتواند در این راستا مفید واقع شود.
این کتاب همراه با متن انگلیسی و ترجمه پاراگراف به پاراگراف می باشد.
مرتبط با این کتاب