تا ابد زندگی (شرح احادیث کتاب الموت بحارالانوار)

تا ابد زندگی (شرح احادیث کتاب الموت بحارالانوار)

قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب تولدی دیگر نمونه از محموعه کتاب های تا ابد زندگی است که به قلم محمدرضا عابدینی به رشته تحریر در آمده است.
این مجموعه حاصل سلسله جلسات شرح احادیث «کتاب‌الموت» بحارالانوار می‌باشد که از سال 1385 آغاز شده و در طول چندین سال تا سال 1393 ادامه پیدا کرده است؛ همچنین تحقیق و نگارش آن توسط «موسسه مطالعات اسلامی رواسی» انجام شده است.

امام صادق(ع) فرمود: انسان با آتش می خورد و می آشامد و با نور می بیند و کار می کند و با باد می شنود و بوی اشیا را می فهمد و غذا و نوشیدنی را با آب می یابد و با روح حرکت می کند و حدیث را ادامه داد تا آن جا که فرمود: انسان این چنین آفریده شده برای کار دنیا و کار آخرت، و چون خدا میان این دو را جمع می کند، زندگی او در زمین قرار می گیرد، زیرا از یک مقام آسمانی به دنیا فرود آمده، و چون خدا میان این دو جدائی افکند، این جدائی مرگ است و آن چه از آخرت است، به آسمان برمی گردد، پس زندگی در زمین است، و دوران مرگ در آسمان؛ و این برای آن است که میان جان و تن جدائی افتد، و جان و روشنی به عالم قدس نخست برگردد و تن بماند، زیرا که از مقام دنیا است، و همانا که تن در این دنیا تباه شود، برای
این که باد آب را بخشکاند، و خاک خشک گردد و نرم گردد و بپوسد، و هر کدام به عنصرنخست خود برگردند، و روح به سبب نفس تحرک پیدا می کند، تحرکی که از باد است، پس آنچه از نفس مومن باشد، نوری است که موید به عقل است و آن چه از نفس کافر است آتشی است که به شیطنت و بدی موید است. این از صورت آتش خود باشد و آن از صورت نور خود، و مرگ رحمتی است از خدا برای بندگان مومنش و نقمت و عذابی است بر کافران.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
بدون نام
عالی