ایران و جهان در آینه تاریخ ( چکیده مقالات همایش بین المللی)

ایران و جهان در آینه تاریخ ( چکیده مقالات همایش بین المللی)

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
بستر ظهور و توسعه تمدن ها و حکومت های پرقدرت ، شهرها بوده اند و هرچه حکومت ها از قدرت بیشتری برخوردار شوند ،شهرهای درخشان تری را از خود برجای گذاشته اند.ایران یکی از شناخته شده ترین کشورها از نظر سابقه تمدنی جهان است و از این رو جمله کشورهای دارای سابقه درخشان تمدنی در حوزه شهر و برنامه ریزی شهری جهان نیز به شمار می رود و از این رو تاریخ شهر و برنامه ریزی شهری در آن با تاریخ شهر و برنامه ریزی شهری جهان گره خورده است.
فهرست مطالب
جغرافیای شهری ایران در آینه تحولات تاریخی منطقه در دوران پیش از معاصر
نگاه آرمانشهری و گفت و گو در شعر قیصر امین پور
مهاجرت عرفای ایرانی و ترویج عرفان ایرانی در شبه قاره
نظام ادراکی هویتی ایرانیان و روندهای سیاست خارجی
...
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.