انس و آشنایی با زبان وحی؛ واژه شناسی

انس و آشنایی با زبان وحی؛ واژه شناسی

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
با آنکه آموزش زبان عربی، یک امر راهبردی در زمینه گسترش انس عمومی با قرآن است، اما کتب موجود ادبیات عرب، رغبت لازم را برای مخاطبان عمومی، ایجاد نکرده و گاه آنها را مایوس و یا دل‌زده می‌کنند. ریشه امر در این است که ساختار این کتب و چینش مباحث آن عمدتا جهت فهم اجتهادی زبان عربی و همراه با ساختار و چینشی پیچیده طراحی شده است. کتاب حاضر با این مبنا که اولا آموزش عربی برای تدبر عمومی قرآن، غیر از آموزش عربی به عنوان یک علم تخصصی است و ثانیا اینکه «زبان مبین قرآن» بسیار والاتر اما ساده‌تر از «زبان عربی» می‌باشد، سعی نموده مباحث را به مقدار و کیفیتی بیان کند که یادگیری عربی را هر چه آسانتر، مفهومی‌تر و متناسب‌تر با ویژگی‌های عربی مبین قرآن نماید، لذا در این کتاب، اقدامات ذیل انجام شده است:
• توجه به اصل دقت و عدم تسامح در کاربرد واژگان در قرآن
• توجه به فهم واژگان در منظومه معرفتی قرآن کریم
• توجه به نقش سیاق در فهم واژگان
• تاکید بر مباحث صرفی مرتبط با فهم کلمه و نه ساختن کلمه
• تمرکز بر معانی اوزان صرفی به جای تاکید برمباحث صوری
• محوریت دادن به موارد پرکاربرد قرآنی
• عدم پرداخت به موارد بدون کاربرد در قرآن
• حذف موارد مخالف با زبان و کاربردهای قرآن
• فراوانی مثال‌ها و تمارین کاربردی و قرآنی در هر مبحث و انحصار آنها در استعمالات قرآنی
• بهره‌گیری از شباهت‌های زبان فارسی با زبان عربی برای انتقال مطالب
• ارائه الگوهای جدید برای آموزش مباحث صرفی؛ مانند: اعلال
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
بدون نام
بسیار عالی.
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن