کتاب حلقه سوم انسان 250 ساله، کتابی است برای محققان و کسانی که علاقه مند آشنایی بیشتر و دقیق تر با زندگی ائمه علیهم السلام هستند. در این کتاب مباحثی که در حلقه دوم به اختصار و به طور گذرا به آنها اشاره شده، مفصلا شرح داده شده است. در تنظیم این کتاب از حدود 260 سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای در سال های مختلف، به خصوص سخنرانی های ایشان در دهه 50 شمسی استفاده شده است.

در این کتاب استراتژی انسان 250 ساله در قالب چهار دوران جریان امامت، مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین کتاب دارای چهار فصل اصلی، و یک فصل مباحث مقدماتی است.
انتهای کتاب سه ضمیمه دارد، پی نوشت ها، نمودار وقایع چهار دوره امامت و نقشه ها از جمله ویژگی های مجموعه «حلقات انسان 250 ساله» این است که متن کتاب ها با هم اشتراک ندارند؛ بلکه مطالب هر کتاب، مکمل مباحث کتاب های دیگر است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
منصور سعیدی نژاد
خوب
ابوالفضل مهدوی
عالی❤❤❤
محمد سلیمانی
خیلی عالی
فاطمه کاظمی
بسیار بسیار عالی
فاطمه کاظمی
بسیار بسیار عالی
علی دهقان
فوق العاده
سمیه ثابت نژاد
عالی