رسائل عرفانی (مجموعه یازده رساله عرفانی)

علی سعادت پرور

ناشر : علی سعادت پرور

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
این رساله در بردارنده ی پاره ای از دستورهای سیر و سلوک فکری است، برای رفع اثنینیت و انیت موهوم و رساندن سالک به توحید خواص بلکه خاص الخاص. این رساله مزین است به تعلیقات علامه طباطبایی و نیز آیت الله سعادت پرور پهلوانی.
آیت الله حاج شیخ علی سعادت پرور که بی تردید یکی از مفاخر دنیای اسلام و تشیع بوده و سال ها از محضر پر فیض بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی، امام خمینی و علامه طباطبایی بهره مند شده اند، عمر طیب و طاهر خود را در تعلیم و ترویج معارف الهی و توحیدی سپری نمودند و با تلاش خستگی ناپذیر به تربیت نفوس مستعده پرداخته و تالیفات بسیاری را نیز از خود به یادگار گذاشتند.
آیت الله حاج شیخ علی سعادت پرور که بی تردید یکی از مفاخر دنیای اسلام و تشیع بوده و سال ها از محضر پر فیض بیانگذار فقید جمهوری اسلامی، امام خمینی و علامه طباطبایی بهره مند شده اند، عمر طیب و طاهر خود را در تعلیم و ترویج معارف الهی و توحیدی سپری نمودند و با تلاش خستگی ناپذیر به تربیت نفوس مستعده پرداخته و تالیفات بسیاری را نیز از خود به یادگار گذاشتند.