مسجد می‌گوید: رحمت خدا نازل شده و به شکل نعمت‌هایش رو به مردم کرده است؛ پس ای مردم تنها خدا را عبادت کنید.
هر مسجدی، مردم محل خود را ایلاف می‌کند تا آنها فلیعبدوا را عملی کنند. پس ایلافشان، رفع گرسنگی (جوع) و امنیت دهنده از ترس و نگرانی (خوف) است. مسجد سوره قریش می‌خواند تا در حول محور آن، قلب‌ها به هم نزدیک شده، دستان با هم یکی گشته و فرصت‌هایی بی نظیر خلق شود.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.