تدبر؛ چیستی؛ چرایی و چگونگی

تدبر؛ چیستی؛ چرایی و چگونگی

قیمت : ۸۶۰,۰۰۰ ریال۴۳۰,۰۰۰ ریال
خداوند به انسان توان داده است تا از گذشته خویش و دیگران عبرت بگیرد و بتواند آینده مطلوب حقیقی خود را شناخته و مورد توجه قرار دهد و از رهگذر توجه به گذشته و آینده مطلوب به بهترین عمل در حال توفیق یابد. بدین ترتیب خداوند با اذن خود برای او، تدبیر را که به معنای چیدمان صحیح برنامه‌های زندگی برای دستیابی به فوز و فلاح است را مقدر فرموده است و آن را بر تدبر در بستر زمان و مکان استوار کرده است. بدین ترتیب تفکر، تعقل و توجه به گذشته، آینده برای تشخیص بهترین عمل در حال از ارکان تدبیر به شمار می‌رود.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
محمد سلیمانی
خیلی خوب
ندا بهلولی
سلام به مخاطب گرامی... این کتاب و فهم تدبر نقطه شروعی درست و بجا برای عملیاتی نمودن حی علی التفکر در زندگی است....