writing با تکنیک کلیشه

writing با تکنیک کلیشه

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
در این کتاب "مواد" متنی که قرار است در TOEFL, IELTS. GRE و یا حتی مقاله های ISI بنویسید، یکسان است. تنها "سبک" و "تکنیک" ها متفاوت اند. از این رو نیازی نیست برای هر یک از آزمون ها یا حتی برای نوشتن مقاله ی ISI، کتابی جداگانه تالیف کرد.بخش اول کتاب، حاوی کلیشه هاست و بخش دوم کتاب به صورت "بسیار خلاصه و فشرده" تکنیک های مختص به هر یک از آزمون های یادشده اعم از Academic & General IELTS و ... و حتی طریقه ی نوشتن نامه و cover letter و reference درون متنی دادن در مقالات ISI را آموزش می دهد.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن