کتاب یک ون شبهه نوشته حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین راجی است که توسط اندیشکده راهبردی سعدا تدوین و در انتشارات نشر معارف به چاپ رسیده است. نویسنده در این کتاب سعی دارد به شبهات پیش آمده در زمینه زن و آزادی از منظر اسلام پاسخ دهد.

بخشی از کتاب:

جمهوری اسامی اگر واقعا اسامی است، چرا به اقلیت های دینی آزادی نمی دهد؟
نظام جمهوری اسامی ایران، با الهام از آموزه ها و تعالیم حیات بخش اسلام، اهمیت و جایگاه ویژه ای در احترام و رعایت حقوق اقلیت های مذهبی قائل بوده و این مهم با مراجعه به اصول قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و سایر قوانین
عادی و عملکردها و اقدامات نظام اسامی بعد از پیروزی انقلاب، در قبال این دسته از هموطنانمان به خوبی قابل اثبات است.
پس از گزارش مغرضانه ای که یکی از نهادهای بین المللی درباره محدودیت اقلیت ها در ایران منتشر کرده بود، برخی از سران آن ها به ایران سفر کرده و به همراه برخی نمایندگان اقلیت ها در کشور از اماکن موردنظر بازدید کردند و در نهایت
از وضعیت بسیار خوب اقلیت ها در ایران اابراز رضایت و خوشحالی کردند که در ادامه نمونه هایی از این اظهارات را می خوانیم:
«یوناتن بت کلیا »، نمایندۀ آشوری ها و کلدانی ها در دورۀ هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، می گوید:
اگر نسبت جمعیت یک دین را به نماینده هایش در نظر بگیریم، باید بگویم ما چند برابر مسلمانان در مجلس نماینده داریم و داشتن این حق برای ما با ارزش است و دیدگاه نظام جمهوری اسلامی همواره در قبال اقلیت های دینی و مذهبی بسیار مثبت و احترام آمیز بوده و حق مشارکت ما در برنامه های فرهنگی_ اجتماعی همواره فراهم شده است
« * یهودا گرامی » خاخام ارشد یهودیان ایران گفت: ما آزادی عقیدۀ کامل داریم. تمامی کنیسه ها (عبادتگاه یهودیان) باز بوده و آموزش های تورات در آن جا صورت می پذیرد. ما تمامی انواع موسسات آموزشی، از جمله ابتدایی و متوسطه را
داریم. فعالیت های مذهبی یهودیان در ایران به صورت آزادانه و بدون هیچ گونه محدودیت صورت می گیرد. ... همسایگان مسلمان ما احترام زیادی برای ما به عنوان یهودیانی که در ایران زندگی می کنند قائل هستند. برخلاف اروپا، در ایران
نیازی به حضور نیرو های امنیتی برای حفاظت از کنیسه ها و مدارس یهودی وجود ندارد و امنیت شخصی ما عالی است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
عبدالحسین افشاری
بسیار خوب