گوزل کندیمیز

گوزل کندیمیز

ناشر : ماهواره
قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
زبان شعر نمونه بارزی از نظم در گفتار و سخن می باشد ، درطول تاریخ هر
زمان که نیاز بوده تا مطلب مهمی به اطلاع رسانیده شود از زبان شعر استفاده شده
است زیرا که هم فراگیر و هم ماندگار می باشد .
گاهی یک بیت شعر می تواند گویاتر از ساعتها سخنرانی و موعظه باشد.
بدون شک از طریق شعر میتوان انتقاد و حرف دل خود را زد بدون آنکه
کوچکترین سو تفاهمی در پی داشته باشد 0
اینجانب آرزوی دیرینه ام این بود که خاطرات دوران کودکی خود را
مخصوصا برای نسل جدید بازگو کنم تا با فرهنگ و آداب و رسوم اصیل
خودشان آشنا شوند و به نسلهای دیگر نیز انتقال دهند چرا که خیلی از آن آداب
و رسوم و اتفاقات و بازیهای کودکانه در حال حاضر به ورطه فراموشی سپرده
شده است و تلاشی در جهت احیا آنها بعمل نمی آید.
مجموعه حاضر، گوشه ای از همان خاطرات شیرین و به یاد ماندنی بوده که
هر چه اندیشیدم با چه زبانی در اختیار شما همشهریان عزیز و علاقمندان گرامی
قرار دهم تا هم تاثیر گذار بوده و هم ماندگار باشد، زبانی جز زبان شعر نیافتم و امیدوارم که با خواندن آن لبخند بر لبانتان نقش بسته و خاطرات دوران کودکیتان مرور شود.
مرتبط با این کتاب