گنجینه جملات ارزشمند بزرگان و ضرب المثل های معروف دنیا

گنجینه جملات ارزشمند بزرگان و ضرب المثل های معروف دنیا

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
انسان ها همواره در زندگی خود نیازمند استفاده از تجربه دیگران هستند، تا بتوانند با کمک معیار ها و الگوهایی که از طریق پند ها و سخنان حکیمانه بزرگان دین و علم و اخلاق ، به زندگی خویش معنا داده و از این طریق به سعادت و کمال نایل آیند.
کتاب گنجینه جملات ارزشمند بزرگان و ضرب المثل های معروف دنیا که عناوین آن به صورت الفبایی آورده شده است، در بردارنده موضوعاتی از قبیل: آدم پر حرف، آدم طمع کار، آدم عجول، آموزش، آرزو ها و آرمان ها، ارزش بزرگان، امیدواری، اندیشه و فکر، بدگمانی، باور ها و بخشش ها، تجربه و ترس، حق و حقیقت، خدمت به دیگران، خواستن و خودشناسی، خوشبینی ، خوشبختی، دوستی و رفاقت، سختی و مشکلات، شایستگان، علاقه و عشق ورزی، عزم واراده، گفتن کلمه نه و....
نویسنده درباره دنیا در کتاب خود بر اساس برخی از احادیث پیامبر (ص) بیان می کند که علاقه به دنیا، غم و اندوه را بسیار می کند و پرخوری، دل را سخت می گرداند، دنیا دوستی، سر منشا همه گناهان است، اگر دنیا به اندازه بال پشه ای نزد خداوند ارزش داشت، جرعه آبی از آن را به کافر نمی نوشاند، دنیا زندان مومن است و بهشت کافر می باشد. همچنین بر اساس احادیثی از امام علی (ع) بیان می دارد که زهد و بی اعتایی به دنیا، بزرگترین آسایش است، هیچ چیز در دنیا ارزش آن را ندارد که به خاطرش به ماتم بنشینی و هیچ چیز در دنیا لیاقت آن را ندارد که به خاطرش مستانه فریاد شادی سر کنی.
مرتبط با این کتاب