گام های درمان در تحلیل رفتار متقابل (TA)

گام های درمان در تحلیل رفتار متقابل (TA)

ناشر : ذهن آویز
قیمت : ۶۰,۰۰۰ ریال
درباره کتاب:
کتاب گام‌های درمان در تحلیل رفتار متقابل (TA)، تالیف یان استوارت، راهنمایى عملى در مشاوره و روان‌درمانى است که عمدتا براى مشاوران و افراد تحت تعلیم مشاوره نوشته شده است.
این کتاب با مشاوره فردى سر و کار دارد نه با کار گروهى.
(TA) در مورد افرادى که از لحاظ بالینى به خوبى پاسخ مى‌دهند کاربردهایى توصیف مى‌کند نه کسانى که ممکن است نیازمند مراقبت‌هاى روان‌پزشکى باشند.
هدف کتاب گام‌های درمان در تحلیل رفتار متقابل (TA)، ارائه یک راهنماى کلى براى تحلیل رفتار متقابل نیست. TA معاصر، مدل‌هاى توصیفى و تعریفى متعددى با حداقل سه مکتب عمده کاربردى دارد (بارنز، 1977). به جاى اینکه سعى کنیم انبوهى از جزئیات را در این کتاب راهنما آورده شود، حوزه‌هایى از TA معاصر انتخاب شده و با جزئیات کافى توضیح داده‌ شده‌اند که بیشترین کاربرد را در مشاوره دارند.
TA با اریک برن آغاز گردید و عقاید وى هنوز هم هسته مرکزى نظریه TA را تشکیل مى‌دهند. اما در دو دهه پس از مرگ وى، تحلیل رفتار متقابل کماکان به نوآورى‌هاى خود ادامه داده است. شاید بیشتر از آنچه متخصصان TA معاصر به آن تکیه مى‌کنند، نظریه و شیوه کاربردى است که پس از برن شکل گرفته است. این مطالب جدید در محتواى کتاب گام‌های درمان در تحلیل رفتار متقابل (TA) مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
کل کتاب گام‌های درمان در تحلیل رفتار متقابل (TA) حول محور دو مفهوم مرتبط بنا گردیده است که در کاربرد جارى TA مرکزیت دارند: مسیر درمان و سلسله مراتب درمان. این مفاهیم مطالب فراوانى براى ارائه دادن به هر مشاورى دارند که این کتاب اولین توصیف نظام‌یافته در مورد این مفاهیم را در خارج از کارگاه‌هاى تخصصى ارائه مى‌دهد.
هدف ازکتاب گام‌های درمان در تحلیل رفتار متقابل (Transactional analysis Counselling in action, 3rd ed, C2007) ارائه منبعى براى آموزش TA بوده است نه جایگزینى براى آن. اگر علاقه‌مند به تخصص‌یافتن در TA هستید، مى‌توانید جزئیات فرایند آموزش و امتحانات را از سازمان‌هاى آموزشى ملى و بین‌المللى TAدرخواست کنید. مطمئنا این کتاب، مى‌تواند ارتباطى دوطرفه باشد نه فقط یک ابزار یک طرفه.
معرفی کوتاه:
کتاب «گام‌های درمان در تحلیل رفتار متقابل (TA)» به قلم یان استوارت، راهنمایی عملی برای استفاده از تحلیل رفتار متقابل (TA) در مشاوره و روان‌درمانی است و برای مشاوران و افراد تحت تعلیم مشاوره‌ای نوشته شده‌است که پیش‌زمینه آموزشی آنها روش‌هایی غیر از TA بوده و اکنون تمایل دارند منابع TA را نیز به مهارت‌های مشاوره‌ای خود بیفزایند. مطالب این کتاب بر کاربرد عملی تمرکز دارد و ترتیب فصل‌ها در آن انعکاسی از ترتیب مراحل فرایند مشاوره در TA می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است که محتوای این کتاب با مشاوره فردی سروکار دارد و در مورد افرادی که از لحاظ بالینی به خوبی پاسخ می‌دهند کاربردهایی را توصیف می‌کند نه کسانی که ممکن است نیازمند مراقبت‌های روان‌پزشکی باشند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن