کتاب حاضر تلاشی است در بیان این اعتقاد که می‌ توان مفاهیم قرآن را به عنوان کتاب زندگی، به همه افراد در گروه‌ های سنی مختلف آموزش داد. در این کتاب سعی شده مفاهیم انتخابی از سوره‌ های جزء سی‌ام قرآن کریم متناسب با اقتضائات سنی کودکان در دوره دوم رشد، با رویکرد فعال نمودن مولفه‌ های خیرگزینی ارائه کردد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.