کتاب کار تنبلی و بی حوصلگی (مباحث تنبلی و بی حوصلگی استاد محمد شجاعی)

کتاب کار تنبلی و بی حوصلگی (مباحث تنبلی و بی حوصلگی استاد محمد شجاعی)

ناشر : محیی
قیمت : ۹۰,۰۰۰ ریال
از منظر استاد محمد شجاعی « تنبلی باعث می شود که انسان کاری را شروع نکند. اما در بی حوصلگی، کار را شروع می کند ولی به سرانجام نمی رساند. شاید در بین گناهان هیچ عاملی خطرناک تر از این دو عامل نداریم. این عوامل خود منشا بسیاری از گناهان می شود؛ در شکست های دنیایی، کار، شغل، و مسائل اقتصادی فاجعه درست میکند و در مسائل آخرتی هم انسان را دچار انواع و اقسام پشیمانی و جهنم ها و عذاب ها می کند.
انسان های تنبل و بی حوصله، آرام آرام به سمت توجیه تنبلی های خود پیش می روند. این توجیه ها، به اصول اعتقادی آنها رسوخ کرده و آنها را به سستی عقیده دچار می نماید، تا جایی که حتی عدالت خداوند را زیر سوال می برند .بنابراین اگر کسی، آسیب در عقاید را برای خود و خانواده اش نمی پسندد، واجب است به طور جدی با تنبلی و کسالت در خود و خانواده اش مبارزه کرده و اجازه تنبلی در هیچ بخشی را نه به خود و نه به خانواده اش ندهد. فرزند سالاری در نسل امروز، آمار ابتلا به تنبلی و کسالت در خانواده ها را به طور چشمگیری افزایش داده است.برای چنین هدفی نیز، تلقین، بهترین و موثرترین روش می باشد. به گونه ای که قدرت یافتن در هر کدام از بخش های قوای پنج گانه، بدون تلقین امکان پذیر نیست و... . »
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.