کتاب طلایی حقوق جزای عمومی 2 (نسل سوم)

کتاب طلایی حقوق جزای عمومی 2 (نسل سوم)

قیمت : ۹۹,۰۰۰ ریال
کتاب طلایی حقوق جزای عمومی 2 توسط سرکار خانم جمیله کرمی ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور گرد آوری شده است
نظر به اینکه مسئولیت کیفری پیش شرط واکنش‌های کیفری است، آشنایی دانشجویان با مبانی مسئولیت کیفری قبل از مطالعه تفصیلی مجازات‌ها ضروری است.

هدف از تدریس، درس حقوق جزای عمومی 2 آشنایی دانشجویان با مفهوم و مبانی مسئولیت کیفری و عوامل رفع آن و نیز شناخت اقسام بزهکاری به اعتبار نقش بزهکار است.

در چکیده فصل اول از این کتاب به شرح مطالبی از این قبیل پرداخته میشود:

جرایم براساس نوع و ماهیت به جرم عمومی، اختصاصی، سیاسی و نظامی تقسیم می‌شوند.
جرم عمومی: جرمی است که مستقیما مصالح و منافع جامعه را هدف می‌گیرد هرچند غیر مستقیم ضرری هم به افراد بزند.
جرم اختصاصی: جرمی است که مستقیما علیه منافع شخص یا اشخاص بخصوصی ارتکاب و منافع آن‌ها را تهدید می‌کند.
رسیدگی به جرم سیاسی علنی، با حضور هیئت منصفه و در دادگاه کیفری یک صورت می‌گیرد.
لوی برول به جای اصطلاح جرم سیاسی از جرم مرامی یا مسلکی استفاده کرد.
جرم مرکب سیاسی: جرمی است ماهیتا عمومی ولی با انگیزه سیاسی و علیه حکومت

جرم مرتبط یا وابسته سیاسی: ماهیتا جرمی است عمومی لیکن برای تسهیل و فراهم سازی مقدمه یک جرم سیاسی است.
جرم نظامی: جرم اعضای نیروهای مسلح است که به سبب خدمت یا در حین انجام خدمت مرتکب می‌شوند.
به جرایم نظامی مطابق ماده 172 قانون اساسی در محاکم نظامی رسیدگی می‌شود.
استرداد مجرمین سیاسی و نظامی ممنوع است.
برای تشخیص جرم سیاسی یک معیار عینی (توجه به نیتجه به بار آمده) و یک معیار ذهنی (توجه به انگیزه مجرم) وجود دارد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.