شرکت‌های تجاری نقش مهمی در اقتصاد هر جامعه‌ای ایفا می‌کنند و با توجه به اهمیت آن‌ها، مقررات خاصی برای آن‌ها وضع شده است و این درس به منظور اطلاع دانشجویان از احکام و قواعد حاکم بر شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است.
هدف درس حقوق تجارت 2: آشنا ساختن دانشجویان با انواع شرکت‌های تجاری و قواعد حقوق حاکم بر آن‌هاست.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.