کتاب طلایی حقوق تجارت 1 (نسل سوم)

کتاب طلایی حقوق تجارت 1 (نسل سوم)

قیمت : ۱۳۹,۰۰۰ ریال
از مهمترین دلایل ارائه این کتاب آن است که تجار تحت شمول مقررات ویژه‌ای هستند و حقوق و تکالیف خاصی برای آن‌ها وجود دارد و با توجه به این که اینکه نقش تجار در هر جامعه‌ای از اهمیت ویژه برخوردار است، لازم است دانشجویان از این بخش مهم حقوق مطلع گردند.
هدف از ارائه این مطالب:
آشنا ساختن دانشجویان با فعالین صحنه بازرگانی، انواع قراردادهای تجاری، مسئولیت‌های ناشی از اعمال تجاری و خصایص، تکالیف و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوع حقوق تجارت است.
چکیده درس حقوق تجارت 1:
حقوق تجارت مجموعه قواعد و اصولی است که روابط حقوقی و معاملات بین تجار و امور تجارتی را تعریف و تنظیم می‌نماید.
تاریخچه حقوق تجارت را می‌توان به سه دوره قدیم، قرون وسطی و عصر جدید تقسیم نمود.
قاعده «رودرس» که به اصل جبران خسارت صاحب کالا اشاره دارد، مربوط به تمدن تجاری فنیقی‌هاست.
قرون وسطی، دوره «شکوفایی و توسعه حقوق تجارت» و نیز «بین‌المللی شدن آن» است.
قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجارتی به سه طبقه تقسیم می‌شود:
الف) کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل نیستند: آمریکا، شوروی، انگلستان ب) کشورهای گروه لاتین که حقوق تجارت و محاکم تجاری مستقل دارد: فرانسه، بلژیک، اسپانیا
ج) کشورهای گروه ژرمن که دارای حقوق تجارت مستقل‌اند: آلمان، دول اسکاندیناوی
اولین قانون راجع به امور تجارتی در ایران، قانون «قبول و نکول بروات تجاری» است.

اولین قانون تجارت ایران، قانون تجارت 1303و 1304 است.
منابع رسمی حقوق تجارت عبارتند از:
قانون اساسی- قوانین عادی- تصمیمات هیئت وزیران و رویه قضایی (آراء وحدت رویه)
منابع خصوصی حقوق تجارت، عمل فعالان تجاری (عرف و عادت) و دکترین می‌باشد.
در صورت تعارض مواد کنوانسیون بین‌المللی با قوانین داخلی، مقررات کنوانسیون تفوق (برتری) دارد.
مهم‌ترین ویژگی‌های حقوق تجارت که آن را از حقوق مدنی متمایز می‌کند: 1- تفاوت در نگرش به تملیک و تملک 2- میزان تاثیر حقوق خارجی و بین‌المللی 3- ضرورت دخالت نظم عمومی
حقوق تجارت با سایر شاخه‌های حقوق مانند حقوق عمومی، حقوق کار، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل خصوصی در ارتباط است.
در صورت سکوت یا اجمال قانون تجارت و قوانین تجارتی خاص، قانون مدنی به عنوان قانون مادر (عام) بر روابط تجاری حکم فرماست.
در صورت تعارض میان قانون تجارت و قانون مدنی، قانون تجارت (به عنوان قانون خاص) ارجحیت دارد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
بدون نام
لطفا از این انتشارات کتاب های دیگر رو هم بزارید کتاب بسیار خوب و قابل فهم برای نسل جوان است