کتاب طلایی اصول و مبانی نظری ترجمه

کتاب طلایی اصول و مبانی نظری ترجمه

قیمت : ۱۵۵,۰۰۰ ریال
موسسه انتشار ات طلایی پویندگان دانشگاه با توجه به رسالت فرهنگی، علمی و آموزشی خود جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، مجموعه کتاب های طلایی را برای کلیه رشته های دانشگاهی تالیف و منتشر مینماید.
بسیاری از کتاب های دانشگاهی که در اختیار دانشجویان قرار می گیرد بسیار پرحجم بوده و انسجام و پیوستگی علمی و منطقی در آن ها کمتر دیده می شود. از طرفی دیگر چون قانون کپی رایت در کشور ما رعایت نمیشود لذا تعداد زیادی از کتابهای دانشگاهی به صورت افست بوده و استفاده از آنها مشکل میباشد. با توجه به موارد فوق بسیاری از دانشجویان توانایی استفاده بهینه از این کتابها را ندارند . به همین جهت موسسه طلایی پویندگان دانشگاه در نظر دارد کتاب های مورد نیاز کلیه دانشجویان میهن اسلامی را به زبانی بسیار ساده و روان تالیف و در اختیار آنان قرار دهد .
ما معتقدیم مناسب ترین راه و بهترین مسیر مطالعه و برنامه ریزی آموزشی در سه مرحلهی زیر صورت میپذیرد:
مرحله ی اول: ادراک مفاهیم
مرحله ی دوم: تثبیت و تسلط
مرحله ی سوم: ارزیابی و جمع بندی
مرحله ی اول: ادراک مفاهیم
اولین مرحله آموزش درک مفاهیم است لذا ضروریست دانشجویان با مطالعه ی دقیق و عمیق مفاهیم کتاب، تسلط کافی را به دست آورند.
مرحلهی دوم: تثبیت و تسلط
برای تثبیت و تسلط بیشتر در ادراک مفاهیم، لازم است دانشجویان به حل تمرینات و سوالات چهارگزینهای بپردازند تا آموخته های خود را عمق ببخشند.
مرحلهی سوم: ارزیابی و جمع بندی
مرحلهی پایانی ارزیابی و جمع بندی است که دانشجویان برای آمادگی هرچه بیشتر در آزمون های پایانی، ضروریست آزمونهای برگزار شده پایان ترم را پاسخگو باشند.
مرتبط با این کتاب