کتاب الابنیه عن حقایق الادویه

کتاب الابنیه عن حقایق الادویه

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
الابنیه عن حقایق الادویه کتابی است در داروشناسی به فارسی اثر ابو منصور موفق هروی داروشناس ایرانی از سده چهارم هجری.
الابنیه عن حقایق الادویه یکی از معدود قدیمی‌ترین آثار منثور در زبان فارسی است.این نسخه ظاهرا قدیم‌ترین دست‌نوشته‌های فارسی است که تاکنون به دست آمده‌است. به نوشته فلوگل مجموع مفرداتی که در آن عنوان شده 547 مورد است که برحسب حروف تهجی مرتب شده (ولی فقط برحسب حروف اول، و حروف دوم و سوم در آن رعایت نشده‌است). این کتاب را نخستین بار زلیگمان در 1859 در وین به طبع رسانید و ترجمه آلمانی آن (توسط عبدالخالق آخوندف) بدون تاریخ در هاله (آلمان) چاپ شد. متن تصحیح شده کتاب الادویه به کوشش احمد بهمنیار و حسین محبوبی اردکانی در سال 1346 در تهران به چاپ رسیده‌است.
سالها پیش از انقلاب بنیاد فرهنگ بخشی از این کتاب را به صورت عکسی و تحقیقی چاپ کرده بود و یکبار هم در شهر کراس اتریش کل آن به صورت عکسی چاپ شده بود اما تا کنون به صورت کامل و به شیوه مکتوب در هیچ جای دنیا چاپ نشده است.
این اثر 400 صفحه‌ای در کتابخانه ملی اتریش (وین) نگهداری می‌شود و چاپ آن هم به صورت رنگی در ایران با همکاری آکادمی علوم اتریش و تحت نظر کامل کارشناسان آنها انجام می‌شود.
مرتبط با این کتاب