کاش خوابت دروغ بود(شهید خداکرم)

کاش خوابت دروغ بود(شهید خداکرم)

قیمت : ۶۰,۰۰۰ ریال
در معرفی شخصیت اصلی این اثر آمده است: «جواد حاجی‌خدا‌کرم از جمله باور‌مندان وعده حق و از کسانی بود که هرگز تجدید چاپ نخواهند شد. در مرور صفحات زرین زندگی‌اش اولین چیزی که به چشم می‌آید این است: «این کتاب فروشی نیست!»
بارها و بارها باید این کتاب را خواند تا به رازهایش پی برد. آنچه در پی می‌آید روزنه‌ای است گشوده به جهانی از عشق و ایثار و به عبارتی، «یک از هزاران». تلاشی هر چند اندک برای غبار‌روبی آینه‌ها و شاید نگریستن به خودمان در روشنای آنها.
مرتبط با این کتاب