کار آفرینی در انتشارات کتاب همراه با قوانین حقوقی (اولین و کاربردی ترین کتاب)

کار آفرینی در انتشارات کتاب همراه با قوانین حقوقی (اولین و کاربردی ترین کتاب)

ناشر : ماهواره
قیمت : ۴۴,۰۰۰ ریال
کتاب کار آفرینی در انتشارات کتاب همراه با قوانین حقوقی؛ تالیف آقایان (عبدالحسین و مهدی حاجی زاده و محمد پورجاهد) می باشد. این کتاب اولین و کاربردی ترین اثر کارآفرینی در زمینه انتشارات کتاب است که شروع تا انتهای یک کسب و کار در زمینه نشر کتاب همراه با مسائل حقوقی نشر را توضیح می دهد. مطالب این کتاب حاصل تجربه ها و استخراج از منابع معتبر علمی و سازمانی است که در 6 فصل تالیف شده است:
فصل 1: قطع و ابعاد کتاب
فصل 2: اصطلاحات و سوالات
فصل 3: مراحل اخذ پروانه انتشارات
فصل 4: قوانین حقوقی
فصل 5: کنوانسیون بین المللی برن
فصل 6: راه اندازی کسب و کار در حوزه نشر کتاب
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن