چگونه سالم تر آشپزی کنیم ؟

چگونه سالم تر آشپزی کنیم ؟

قیمت : رایگان
ما با توجه به عادات غذایی مان مواد غذایی را انتخاب ، آماده سازی ، طبخ ، مصرف و نگهداری می کنیم . عادات غذایی ما ریشه در شرایط اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، جغرافیایی ، مذهبی ، کشاورزی و بسیاری عوامل دیگر دارد .
مرتبط با این کتاب