عمل صالح، عملی است که از هر فسادی در امان بوده و مورد قبول پروردگار واقع شود و از این رو، دست یافتن به عبودیت خالصانه خداوند، شرط دستیابی به چنین عملی می‌باشد. کتاب حاضر، چهل گام برای دستیابی به چنین عبودیتی را از طریق بروز صفات نیک اجتماعی و تکمیل صفات ایمانی، با توجه به روایات اهل بیت علیهم السلام معرفی کرده است. این مرحله از بلوغ انسان(مرحله پنجم)، یعنی بلوغ لبی، بعد از بلوغ عقلی و عاطفی قرار داشته و رویکرد آن صدق گزینی است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
محمد سلیمانی
خیلی خوب