سوغات هند و پاک، مجموعه‌ای است علمی، تاریخی و متنوع دربارۀ مطالعات شبه‌قاره که به مناسبت اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و هند (قم- مهرماه 1392) منتشر شده است. انتشار آثار این مجموعه از سال 1392 تا 1394 به طول انجامید.
این کتاب اولین مجموعه از سوغات هند و پاک است و شامل معرفی تفسیر لوامع التنزیل وسواطع التاویل، معرفی تذکره العلماء جونپوری، معرفی فهرست سانسکریت کتابخانه رضا در رامپور هند و ترجمه 20 مقاله از مقالات سمینار (مخطوطات اردو) برگزار شده در کتابخانه خدابخش پتنا می‌باشد.
سه مقاله از این مجموعه در معرفی سه کتاب است؛ مقاله اول: معرفی «تفسیر لوامع التنزیل»، تفسیر بزرگ شیعی فارسی از دو مولف به نام های: علامه سید ابولقاسم رضوی قمی و فرزندش علامه سید علی حائری رضوی قمی. مقاله دوم معرفی تذکره العلماء خیرالدین جونپوری است که در سال 1216 ه. قتالیف شده. مقاله سوم نیز معرفی فهرست نسخه¬های سانسکریت در کتابخانه رضا (رامپور هند) می‌پردازد.
مقاله چهارم: ترجمه 20 مقاله از مقالات تخصصی به زبان اردوست به عنوان (مخطوطات اردو) که در سمینار روابط آسیای جنوبی توسط کتابخانه خدابخش ( در شهر پتنای هند) برگزار شده بود.
این کتاب همزمان با برگزاری اولین همایش بین¬المللی میراث مشترک ایران و هند در قم به چاپ رسید.
مرتبط با این کتاب