دو هفته نامه فرهنگی، هنری، اجتماعی، خانوادگی و طنز چلچراغ

آنچه در این جلد می خوانید:

- نمکی بر زخم کاری
- مروری چلچراغی بر پدیده گل به خودی در فوتبال جهان به بهانه آمار جدید عجیب
- عشق روی کلید سل
- خوب، بد، جلف بازی محبوب این روزها
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.