دو هفته نامه فرهنگی، هنری، اجتماعی، خانوادگی و طنز چلچراغ

آنچه در این جلد می خوانید:

- بحران بی برقی و جستجو برای یافتن کورسوی نور
- مروری بر روزهایی که موبایل جای سنگ را برای مبارزه فلسطینی ها گرفته است
- رمان پلیسی در قرن بیست و یکم
- لوکیشن: استان فارس، شهر آباده، معلم صد ساله، ایران فرهنگیان
- توت فرنگی های وحشی
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.