دو هفته نامه اجتماعی، فرهنگی، هنری و طنز چلچراغ
آنچه در این جلد می خوانید:
- آنچه مرده هرگز نمی میرد بلکه برمی خیزد سخت تر و قدرتمند تر
- مصاحبه با جمشید بایرامی
- آشنایی با پکیج های آموزش ارتیاط با فرازمینی ها
- چند روایت از چند قربانی تجاوز/ تعارض
- شکنجه حیوانات خانگی با عشق
- وقتی کی پاپ دنیا را تکان می دهد
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.