دو هفته نامه اجتماعی،فرهنگی، هنری و طنز چلچراغ شماره 781

آنچه در این جلد میخوانید:
مسئله این نیست
بی رحم مثل خرگوش
بازیگران مجازی، صنعت سینما را تسخیر میکنند
گفتگو با بازیگران و کارگردان نمایش های آنلاین «آقای شادی» و « خانم آنلاین»
کرونا و کسب و کارهای خانگی و مجازی
مرتبط با این کتاب