دو هفته نامه فرهنگی، هنری، اجتماعی، سینمایی و طنز چلچراغ
آنچه در این جلد میخوانید:
گفتگوی اختصاصی چلچراغ با بهرام بیضایی، در چهل سالگی مرگ یزدگرد
ما فقط از اندکی خبر داریم
گفتگو و یادداشت هایی از مهدی هاشمی، فاطمه معتمد آریا، مجید مظفری، امین تارخ و شهلا لاهیجی
یادی از دیدار با نجف دریابندری وداع بدون اسلحه
همه تاثیری که کرونا بر نحوه لباس پوشیدنمان گذاشت (با ماسک میرقصد)
باید از ما بترسند
نسل های مختلف به این سوال چه واکنشی نشان میدهند؟ آیا کووید 19 آخرالزمان است؟
مرتبط با این کتاب