هفته نامه فرهنگی، هنری، اجتماعی، سینمایی و طنز

آنچه در این جلد میخوانید:
گفتگوی اختصاصی چلچراغ با ایرج پزشکزاد از دایی جان ناپلئون تا این روزهای پاریس
گدایی سر چهارراه اینستا
شوگرتر از ددی، شیرین تر از مامی
شرق از شمال غربی
آهن قراضه، مس و مفرغ خریداریم
گفتگو با فرهاد حسن زاده
گفتگو با چند تار و تنبکی نمک پاش
همه چیز درباره ون لایف استایل
رونمایی از پوسترهای شاهکارهای سینمایی چلچراغ در سال آینده
مرتبط با این کتاب